29.03.2015 :: Feestelijke Inhuldiging Waterspel & Plantenboek :: Inauguration Festive Herbier & Jeu d’Eau ::

zondag • dimanche 29.03.2015 :: 15:00-17:00-…
Petite Rivière Urbaine • Kleine Stadsrivier
Maquette de la Vallée • Maquette van de Vallei
Herbier du Maelbeek • Maalbeek Plantenboek

lees lager voor Nederlands

150317Invit29marsInaugurationFRgaDEF 150319Invit29marsInaugurationNLgaDEF

Een project van :: Un projet de
City Mine(d) & PUM collectif
Gaelle Caplet
(ceramiek) – PieZaTerre (stadsecologie :: écologie urbaine)

heel erg bedankt aan :: merci beaucoup à
> Bertrand (RHOK Academie Beeldende Kunsten) & Manon (Arba-Esa Academie Royal des Beaux-Arts de Bruxelles) – voor het gebruik van de keramiek-ovens :: pour les fours
> Gaelle Caplet – die ons heeft ingewijd in de wondere wereld van de keramiek ::  qui nous a initiés au monde de la céramique
> Chato-Chambéry – voor het aanleggen van de Kleine Stadsrivier :: pour la construction de la Petite Rivière Urbaine
> Anne Mortiaux, Danny Hanegreefs & Felix Dawlat – voor hun technische & creatieve bijstand :: pour leur soutien technique & créatif
> Marco Bossi – voor het ter beschikking stellen van zijn drukpers voor het plantenboek – pour la mise à disposition de sa presse pour l’herbier

in samenwerking met :: en collaboration avec
Academie Beeldende Kunsten – RHOK
Academie Royal des Beaux-Arts de Bruxelles – Arba-Esa
Anne Mortiaux (ateliers création-construction)
Association Quartier Léopold

Atelier Paloke
Brede School Etterbeek & Elsene
Buurtbuis Chambery
Danny Hanegreefs (assemblage ceramiek)
EGEB – Staten Generaal van het Water in Brussel • Etats Généraux de l’Eau de Bruxelles
Felix Dawlat (metal)
GC De Maalbeek
GC Elzenhof

Habitat & Rénovation
Latitude
Le Senghor
Museum voor NatuurwetenschappenMuséum des Sciences Naturelles
& u • vous

met de steun van :: avec le soutien de
> Stad Brussel  :: Ville de Bruxelles
__Cultuur/Nederlandstalige Aangelegenheden :: Culture/Affaires Néerlandophones
__Groene Ruimten :: Espaces Verts
__Grondregie :: Régie Foncière
> Agenda 21 – Stad Brussel  :: Ville de Bruxelles
> Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

         StMichel2      _cfimg-497412289016425242620120105_vgc_footer_c_289_129K

Het Maquette Hoofdkwartier bevindt zich in een pand dat ons door GC De Maalbeek ter beschikking wordt gesteld :: L’atelier Maquette nous est mis à disposition par GC De Maalbeek
Print