A EMPRUNTER • UIT TE LENEN

[FR] Outil interactif pour explorer du le territoire de la MAQUETTE

_à disposition dans la InBetween Gallery, 211 Chée d’Ixelles, 1050 Ixelles (de 1.02 à 13.02.2015)
_ou sur demande par mail:  sofie@citymined.org

Cet outil, crée dans le contexte des ateliers Forma, propse de redécouvrir la Vallée du Maelbeek / le quartier européen à travers la morphologie de la vallée, l’histoire, des points de vues panoramques…

[NL] interactieve tool om het gebied van de MAQUETTE te exploreren
_af te halen in InBetween Gallery, Elsensesteenweg 211, 1050 Elsene (van 1.02 tot 13.02.2015)
_of op eenvoudig verzoek per mail: sofie@citymined.org

Met deze tool, gecreërd tijdens de Forma ideeën-workshops, kan je de Maalbeekvallei / Europawijk herontdekken aan de hand van de morfologie van de vallei, historische wetenswaardigheden, panorama’s en verrassende uitzichtspunten…

[ENG] interactive tool to explore the area of the MODEL (EU Neighbourhood/Maelbeek Valley)
_come and borrow it at InBetween Gallery, 211 Chée d’Ixelles, 1050 Ixelles (from 1.02 to 13.02.2015)
_or on simple e-mail request: sofie@citymined.org

 


realisatie wandeltool ism • realisation de l’outil de balade en collaboration avec • in collaboration with:
Chercheurs d’Histoires du Maelbeek/EGEB, Anne Warny/La Fonderie, Pierre Bernard/Arkipel.be.