Galerie Ouverte • Open Galerij

Contribuez à la Galerie ouverte ! Uw Creaties in de Open Galerij !

Derrière la grille de la friche Eggevoort, découvrez les projets de personnes qui vivent / travaillent dans le quartier. Participez vous aussi à faire vivre ce lieu via la GALERIE OUVERTE !

…Verborgen achter het hek van de Eggevoort Friche, bruist het van de projecten van mensen die wonen en/of werken in de buurt
vanaf maart 2014 wordt ook het hek zelf een levendige plek dankzij de OPEN GALERIJ

140330GalerieOuverte1

Sur 2 panneaux, vous lirez les histoires du jardin d’eau, de la vallée du Maelbeek, de la Tour Eggevoort, et des articles sur notre collectif, les évolutions du quartier, l’agenda
Trois panneaux sont consacrés à l’expression de VOS créativités !
– photos, textes, dessins, impressions, illustrations de toutes sortes…-
Chaque dernier dimanche du mois, nous inaugurons cette petite exposition !

Op twee panelen kan je verhalen lezen over de watertuin, de Maelbeekvallei, de Middeleeuws Eggevoort Toren, en zijn er artikels over het PUM collectief, de ontwikkelingen van de wijk, en hangt er een agenda uit…
Drie panelen houden we vrij voor UW eigen bijdragen !
-tekeningen, gedichten, foto’s, impressies, illustraties, creaties allerhande…-
Elke laatste zondag van de maand houden we een vernissage van uw expo (en een finissage van de expo voor u)

stuur ons uw voorstellen naar !         faites nous vos propositions !

=======================================================

dimanche • zondag 30.03.2014 :: Marco Schmitt & Gaëlle Clark

inauguration de la Galerie ouverte ! Avec Marco Shmitt et Gaëlle Clarck + les randonneurs de Wanderlust
• eerste vernissage in onze Open Galerij ! Met dank aan Marco Schmitt, Gaëlle Clarck en de wandelaars van Wanderlust

=======================================================

dimanche • zondag 27.04.2014 :: Dawamesk & friends

vernissage durant la Fête de printemps des jardins collectifs
• vernissage tijdens het Lentefeest van de collectieve tuinen
http://www.pumcollectif.org/?p=1713

=======================================================

dimanche • zondag 25.05.2014 :: Anne Alyse & friends

vernissage durant “Eau-trement”, un évènement proposé par des familles d’Etterbeek
• vernissage tijdens “Eau-trement”,een namiddag over water, georganiseerd door Etterbeekse families
http://www.pumcollectif.org/?p=1826

=======================================================

dimanche • zondag 29.06.2014 :: Atelier Mille

La Friche & les dessous de la Frihe vus par l’Atelier Mille
• De Friche en daaronder door Atelier Mille

=======================================================

dimanche • zondag 27.07.2014 :: Atelier Mille

intervention live par l’Atelier Mille
• Live illustraties op de galerij-panelen door Atlier Mille