het vijver RAPPORT de la mare

[NL]  Om het oude moerasland van de Maalbeek terug tot leven te brengen, groeven we  met PUM een kleine vijver op de Friche. Vraag was of de waterplanten en -beestjes hun weg terug zouden vinden, snel genoeg om de aangekondide heraanleg voor te zijn. Twee jaar geleden stopten we de eerste spade in de grond. Nu twee dagen geleden kregen we nieuws van de Stad Brussel: voor 2016 zouden we zeker geen plaats moeten ruimen voor een werf. We hebben dus zeker nog twee jaar in het vooruitzicht!
Tijd voor een tussentijds vijver-rapport.
Met Gust en Isabelle van Goodplanet zijn we op 14 april gaan testen.

[FR] Afin de faire revivre l’ancienne zone humide du Maelbeek, PUM a creusé une petite mare sur la Friche. Le défi: pourrions-nous faire revenir les plantes et bestioles aquatiques de jadis avant que les plans de réamégament se mettent en oeuvre? Cela fait deux ans que nous avons démaré la création de la mare. Il y a deux jours, la Ville de Bruxelles nous a informé que les chantiers ne commenceront pas avant 2016. Nous avons donc encore au moins deux ans devant nous!
Alors voici, à mi-chemin, un rapport de la mare.
Avec Gust et Isabelle de Goodplanet nous avons fait quelques tests.

-> Weetjes • Faits Divers
->Chemische tests • tests chimiques
->Biotische Index Biotique

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

WeetjesFaits Divers

*
[NL] De blinkende film die we op het water zien liggen, is dat olie?
Als je iets in het water gooit en de blinkende film sluit zich niet meteen weer aaneen, dan is het géén olie maar een biofilm. Goed nieuws, in ons geval.
140414petrole1 140414petrole2
[FR] Est-ce que c’est de l’huile qu’on voit sur la surface de la mare?
Si la tâche brillante sur l’eau ne se recolle pas après avoir jeté queque chose dans l’eau, ce n’est pas de l’huile mais du biofilm. Bonne nouvelle pour nous.

*
[NL] Waterpest in de vijver zorgt er voor dat er niet té veel algen groeien!
140414waterpest 140414waterpest_crop
[FR] La présence des élodées fait en sorte que les algues ne prennent pas toute la place!

*
[NL] Eendekroos kan mooi zijn, maar is het ook goed?
als het hele oppervlak bedekt is met eendekroos komt er geen licht meer in het water en komen er allerlei rottingsprocessen op gang. Daardoor is er snel zuurstoftekort. Inperken dus!
[FR] les Lentilles d’eau peuvent être bien belles, mais est-ce qu’elles sont nuisibles ou pas?
Dès qu’elles couvrent la surface, il n’y a plus de lumière dans l’eau. Cela fait pourrir les débris dans l’eau, ce qui prend toute l’oxygène et ne laisse donc pas la possibilité à d’autre organismes de se développer.
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

140414resultschimie1 P1100195 140414resultschimie2
Chemische tests • tests chimiques

* Nitra(a)t(e)  NO3 = 2mg/l = ok
[NL] wijst op nutriënten. 50 is de limiet. Alles daaronder is goed als voedingsmateriaal voor planten en beestjes…wij zitten aan 2mg/l, dus we zitten veilig.
[FR] indique les nutriments pour les plantes et les bestioles. Au dessus de 50, difficile pour les plantes et les bestioles de se développer… on est à 2, c’est plutôt bien.

* Ammonium = ok
[NL] wijst op de stof die vrijkomt bij afbraak/rotting. Is ook een indicator van nutriënten. Als deze stof aanwezig is wil dat vooral zeggen dat er niet te veel algen zijn die alle voedings als eerste opnemen.
[FR] La matière qui se libère lors de la décomposition. Elle est également un indicateur de la disponibilité des nutriments.  Si l’on retrouve de l’ammonium, on peut être certain que les algues ne prennent tous les nutriments en premier.

* Nitri(e)t(e) = 0 = ok
[NL] schadelijke reststof, meestal uit landbouw enz.  Ben je liever kwijt dan rijk. Wij hebben er in elk geval geen last van.
[FR] substance nocive, provenant essentiellement de l’agro-industrie. On n’en a pas, et d’ailleurs on n’en veut pas !

* pH :: zuurtegraad :: acidité = 7,5 = parfait
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Biotische Index Biotique

B 140414BBI He

[NL] De Belgische Biotische Index of BBI is een index waarmee de biologische kwaliteit van een waterloop, bijvoorbeeld een beek of een rivier, beoordeeld wordt op basis van de aanwezigheid van macro-invertebraten. De BBI wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10 en is steeds een geheel getal. Hierbij komt een waarde van 0 overeen met de slechtste en 10 met de beste kwaliteit. De verschillende waarden worden verder ingedeeld in kwaliteitsklassen[1]:
[FR] l’Index Biotique Belge est une indice pour mesurer la qualité biologique des eaux de rivières ou des mares. Les micro-invertébrés sont des bioindicateurs qui enregistrent les variations du milieu.

Klasse BBI Kleurcode Kwaliteit
I 9-10 blauw zeer goed, très bien (pour le développement de différentes formes de vie)
II 7-8 groen goed, bien
III 5-6 geel matig, moyen
IV 3-4 oranje slecht, mauvais
V 0-2 rood (*) zeer slecht, très mauvais

Frichevijver = 6 = mare de la Friche
niet slecht, na 2 jaar • pas mal après 2 ans !!

I P1100227 140414periscope P1100224 P1100220 P1100211 J I P1100195 Hf He Hb Hc B A D P1100211 P1100214 P1100220 P1100229

Deze beesten zitten in ons water • ce qu’on a vu comme bestioles :
– watervliegen • des mouches d’eau
– larven van 2 soorten libellen • des larves de libellules de 2 sortes, dont des demoiselles
– wormpjes: hele fijne rode, doorzichtige of dubbelgangers van mini-garnalen • des petits vers : rouges très fins, transparents ou semblables à des mini crevettes
– waterkevers • des coléoptères d’eau
– pantserinsecten met 3dubbele staarten (bijna allemaal hevig in vermenigvuldigingsfase) • des insectes à carapaces avec une queue à 3 épis, en pleine période reproductive
– een bloedzuiger • une sangsue