MAQUETTE Vallée du Maelbeek Vallei / Quartier EU Wijk :: casses – émail – fours • brokken – émail – ovens

[FR] Deux semaines avant le vernissage dans la InBetween Galery:
… Premières casses dans le four basse température (900°C) … Emaillage … Dernier four haute température (1200°C) …Bilan: 4 pièces sur les 85 sont à refaire – c’est une belle réussite après 5 mois de travail collectif !

[NL] Twee weken voor de vernissage in de InBetween Gallerij:
… Eerste ongelukken in de lage temperatuur-oven (900°C) … Emailleren … Laatste oven hoge temperatuur (1200°C)
Balans: 4 op de 85 stukken moeten worden hersteld – een mooi resultaat na 5 maanden collectief werk !

merci beaucoup à • heel erg bedankt aan:
Bertrand (RHOK Academie Beeldende Kunsten) & Manon (Arba-Esa Academie Royal des Beaux-Arts de Bruxelles)
Gaelle Caplet – qui nous a initié au monde de la céramique