urbanisme? ça bouge !

avis

[FR]

Cela bouge du côté des plans d’urbanisme pour la Friche
(et d’autres zones du Parc Léopold) !

Après plusieurs réunions avec Beliris, la Région et le bureau d'Etudes,
nous avons obtenu de pouvoir émettre un avis (nous = un seul avis coordonné
du secteur associatif) avant l'introduction du permis d'urbanisme pour la
"zone Eggevoort". C'est une grande première dans l'histoire de nos rapport
avec BELIRIS.

PUM, en s'associant au tissu associatif très actif autour du Parc Léopold,
s'est donc réuni pour discuter la chose et à introduit auprès de Beliris,
le 11 mars 2013, son AVIS.

téléchargez "l'avis" ici (6MB)
lisez "l'avis" en ligne sur ce lien


[NL]

Er komt beweging in de heraanlegplannen voor de Friche
(en andere zones van het Leopoldspark) !

 
Na verschillende vergaderingen met Beliris, het Gewest en het ontwerpbureau
hebben we verkregen dat we een advies mogen uitbrengen voor de nieuwe plannen,
nog vóór het aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend
voor de "Eggevoortzone". Dat is een grootse première in onze relaties
met Beliris!

PUM heeft samen met allerlei verenigingen en collectieven actief rond het
Park één en ander besproken en heeft op 11 maart 2013 een gecoördineerd
"advies" geschreven en ingediend bij Beliris.

je kan het "advies" hier downloaden (6MB)
of je kan het online lezen via deze link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *